Uutisia

Lasiliukuseinien valinnassa tärkeitä asioita

1.4.2016

Lasiliukuseinät ovat löytäneet paikkansa kotimaisessa rakentamisessa ja näin kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Ne ovat hyvä vaihtoehto perinteisten ratkaisujen rinnalla kaikessa rakentamisessa. Esimerkiksi pieniin tiloihin saadaan suurilla ikkunapinnoilla paljon tilantuntua, avaruutta ja valoa. Loma-asunnoissa tai omakotitaloissa lasiliukuseinä puolestaan tarjoaa esteettömän pääsyn terassille tai suoraan luontoon pihan kautta. Vain mielikuvitus on rajana silloin, kun mietitään erilaisia käyttökohteita lasiliukuseinille!

Mitä lasiliukuseinien valinnassa tulisi sitten ottaa huomioon?

Profinin myyntipäällikkö Ville Nevala painottaa tuotteiden valinnassa erityisesti lämmöneristävyyden sekä ilma- ja vesitiiveyden tärkeyttä. Näiden asioiden lisäksi myös ääneneristävyydellä on suuri merkitys monissa kohteissa, esimerkiksi raskaan liikenteen tai lentomelun takia.

Suuret lasipinnat ja tuotteiden valmistuksen, asennuksen ja huollon laatu vaikuttavat merkittävästi muun muassa lämmityskustannuksiin. Laadukkailla tuotteilla varmistetaan se, että investoinnista saadaan parhain mahdollinen hyöty jopa vuosikymmenten päästä hankinnasta.

Hyvinkää_Panorama_2netti

Mikä on U-arvo?
U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä paremmin ikkuna eristää lämpöä. Pelkkä U-arvo ei kuitenkaan kerro kaikkea tuotteen energiatehokkuudesta. Sen lisäksi koko ikkunarakenteen, eli lasien, karmien ja puitteiden ilmantiiveys on energiankulutuksen kannalta merkittävä asia.

Profinin kaikki lasiliukuseinät alittavat U-arvon 1,0. Esimerkiksi lasiliukuseiniemme suosituimpien mallien, kuten Clearin, U-arvo on 0,79. Isoissa tuotteissa päästään parhaimmillaan jopa lukemaan 0,64, kun käytetään parhaiten eristettyä Active-mallistoa.

Ilma- ja vesitiiveyden vaikutukset?
Ilmavuodot lisäävät vuotoilmanvaihtoa ja siten myös lämpöhäviöitä. Ilmatiiveyteen vaikuttavat muun muassa eri osien väliset liitokset sekä tiivisteet, toisin sanottuna koko ikkunan rakenne. Erityisesti lasiliukuseiniä valittaessa kannattaa varmistaa, että tuotteet ovat ilma- ja vesitiiviitä. Näin voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä myöhemmässä vaiheessa, eikä tarvitse pelätä, että rankkasateella vesi ui liitoksista sisään lattialle asti.

Erityisesti lasiliukuseiniä ja muita suuria tuotteita valittaessa ilma- ja vesitiiveys korostuu. Ennen tuotteiden valintaa kannattaakin tarkistaa, että nämä asiat on testattu. Profinin lasiliukuseinät on testattu VTT:llä sekä ilmatiiveytensä että vesitiiveyden puolesta hyvin tuloksin. Esimerkiksi vesitiiveyden testaamisessa lasiliukuseinää kohti pumpataan vettä kovalla ja vaihtelevalla paineella useiden minuuttien ajan.

Entä ääneneristävyys?
Ääneneristävyyttä on tutkittu paljon, ja erityisesti suurilla lasipinnoilla sillä on merkittävä vaikutus asumismukavuuteen. Ääneneristävyys on noussut viime aikoina paljon esille, kuten myös viime vuoden Vantaan asuntomessualueella Kivistössä lentokentän läheisyydessä.

Juurikin lentomelu sekä raskaan liikenteen melu aiheuttavat omat haasteensa myös ikkunatuotteille ja niiden valintaan, selittää Nevala. Profinin tuotteista erityisesti Active-malliston lasiliukuseinä on kehitetty ääneneristävyyttä vaativiin kohteisiin. Activessa on vakiona ääneneristävyys Rw+ Ctr 37 dB. Parhaimmillaan Active yltää Rw+ Ctr 40 dB asti.