Uutisia

Uutiskirjeen rekisteriseloste

5.2.2016

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1.Rekisterinpitäjä
Profin Oy
Tulotie 2
93100 Pudasjärvi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Mikko Haapala
Postiosoite: Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)profin.fi

3. Rekisterin nimi 
Profin Oy:n uutiskirje

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Profin Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
Profinin uutiskirje sisältää seuraavat tiedot:
•    Nimi
•    Sähköpostiosoite
•    Muut henkilön itse ilmoittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Profin Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä asiakkaiden itse antamista tiedoista.

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.