Whistleblowing

Sitoudumme avoimeen ja eettiseen toimintaan

Profininin tärkeitä arvoja ovat avoin liiketoimintakulttuuri ja eettinen toiminta, jotka ovat keskeinen osa toimintaamme osana Inwidoa. Jokaisella meillä työskentelevällä on merkittävä rooli näiden arvojen edistämisessä. Anonyymia ilmoittamista varten luodun Whistleblowing -ilmoituskanavan avulla pystymme puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin jo varhaisessa vaiheessa.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Ilmoituskanavamme toimii järjestelmänä riskien vähentämiselle jo varhaisessa vaiheessa. Ilmoituskanava on olennainen työkalu eettisen toiminnan edistämisessä, sillä jokainen työntekijämme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voi ilmoittaa meille anonyymisti mahdollisista toimintamme epäkohdista.

Ilmoituskanavan avulla jokainen voi varoittaa meitä havaitsemistaan väärinkäytösten riskeistä, joilla on vaikutus ihmisiin, organisaatioomme, yhteiskuntaan tai ympäristöön. Voit ilmoittaa havainnostasi liittyen mahdolliseen rikokseen, sääntöjenvastaiseen toimintaan tai rikkomukseen, tai muihin EU:n tai kansallisten lakien vastaisista toimista työhön liittyvässä yhteydessä.

Jokainen havainto käsitellään luottamuksella

Havainnolle ei tarvitse esittää todisteita sitä jätettäessä, mutta kaikki havainnot tulee jättää hyvässä tarkoituksessa. Havaintoja voi jättää 24/7.

Havaintojen jättämiseen tarkoitetun Whistleblowing-ilmoituskanavan tarjoaa ulkopuolinen kumppani WhistleB havaintojen ilmoittajien anonymiteetin varmistamiseksi. Ilmoituskanava on salattu ja salasanasuojattu, ja jokainen havainto käsitellään erityisellä luottamuksella.

Havainnot käsitellään luottamuksella Inwidon konsernijohdon toimesta ja pääsy lähetettyihin havaintoihin on hyvin rajattu.

Ilmoita havainnostasi

Mikäli olet havainnut riskikäyttäytymistä liiketoimintamme yhteydessä, voit ilmoittaa havainnostasi anonyymisti oheisesta linkistä. Havainnon lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla lomakkeessa olevia ohjeita.